DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE
 

vi se nalazite na strani: ostale sluŽbe / Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge poslove

Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge poslove

 

Dom zdravlja stiče sredstva za svoj rad iz naknada koje ostvari vršenjem medicinske delatnosti i iz drugih prihoda. Pored toga on može steći sredstva za svoj rad i korišćenjem kredita kod banke ili drugih organa kao i po drugim osnovima predviđenim zakonom o zdravstvenoj zaštiti i statutom doma.

Iz naknada za delatnost odnosno usluga koje pruža, Dom zdravlja ostvaruje sredstva za:

  • obnavljanje vrednosti utrošenih sredstava,
  • izvršenja zakonom utvrđenih obaveza prema društvenoj zajednici,
  • lične dohotke radnika za zadovoljenje zajedničkih potreba radnika,
  • proširenje materijalne osnove za rad u skladu sa zadacima Doma zdravlja i drušvenih potrebama.
  • Materijalna sredtva za svoj rad Dom zdravlja ostvaruje i vršenjem usluga organizacijama ili pojedincima kroz regulisanu poslovnu saradnju. Poslovna saradnja se reguliše ugovorom ili cenovnikom usluga.
Dom zdravlja uspostavlja vid saradnje sa:
  • fondovima zdravstvenog osiguranja,
  • drušveno - političkim zajednicama,
  • radnim organizacijama,
  • građanima pojedincima.
Pored plana rada koji reguliše aktivnost pojedinih službi u tekućoj godini, Dom zdravlja mora imati i svoj finansijski plan za svaku godinu. Dom zdravlja kao radna organizacija samostalno raspoređuje svoj dohodak. Dohodak Doma se formira od ukupnog prihoda. Iz ukupnog prihoda Doma zdravlja nadoknađuje materijalne troškove, obračunava amortizaciju i nadoknađuje druge troškove poslovanja. Deo ukupnog prihoda koji preostane posle nadoknađivanja materijalnih troškova amortizacije i drugih troškova poslovanja, čini dohodak Doma, Osnov i merila za određivanje visine ličnih dohodaka treba da se određuje tako da visina ličnog dohotka pojedinog radnika zavisi prvenstveno od ostvarenih rezultata rada na radnom mestu.

 

Šef ekonomsko-finansijskog sektora : diplomirani ekonomista Miladinka Đurđević

Šef pravnog sektora : diplomirani pravnik Najerica Olgica

Šef računovodstva : diplomirani ekonomista saša spasenoski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danas je:

U postupku akreditacije

fsf

Vodiči

Javne nabavke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
Design by Kuga Milan | Pročitajte Pravila privatnosti |