DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE
 

vi se nalazite na strani : akreditacija doma zdravlja žitište

Akreditacija doma zdravlja žitište

 

Dodeljen sertifikat o akreditaciji

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije je dodelila Domu zdravlja Žitište SERTIFIKAT O AKREDITACIJI broj A-115-09/2013, čime Dom zdravlja Žitište stiče akreditaciju na period od tri godine od decembra 2013. do decembra 2016. godine.


Akreditacija je praktično otpočela podnošenjem Zahteva za sticanje akreditacije Agenciji za akreditaciju RS 01-38/3-2013 od 11.02.2013 i sklapanjem Ugovora o akrditaciji zdravstvene ustanove broj 01-38/4-2013 od 12.02.2013.god.


Šta je akreditacija?

Definicija

Akreditacija je postupak ocenjivanja kvaliteta rada zdravstvene ustanove, na osnovu primene optimalnog nivoa utvrđenih standarda rada zdravstvene ustanove u određenoj oblasti zdravstvene zaštite, odnosno grani medicine. (Zakon o zdravstvenoj zaštiti, 2005, član 213.)

Postoji sve veći zahtev za spoljašnjom, nezavisnom procenom uspešnosti pružanja zdravstvenih usluga nasuprot formalno utvrđenom skupu nacionalnih standarda. Akreditacija je najstariji i najpoznatiji oblik spoljašnje procene zdravstvenih usluga širom sveta. Akreditacioni proces primenjuje standarde izvrsnosti, samoprocene i veštine zdravstvenih profesionalaca obučenih i angažovanih u okviru timova za proveru.

Akreditacija pomaže organizacijama zdravstvene zaštite da otkriju sopstvene prednosti i mogućnosti napretka, a ujedno i da bolje razumeju ciljeve i složenost svog poslovanja. Kada to uvide, organizacije mogu da se posvete kratkoročnim i dugoročnim planovima za poboljšanje rezultata rada i počnu sa korišćenjem raspoloživih resursa na najefikasniji mogući način.

Akreditacija obuhvata samoprocenu od strane zdravstvene ustanove radi evaluacije nivoa njihove efikasnosti u odnosu na postavljene standarde. Spoljašnji tim za proveru, sastavljen od stručnjaka, vrši procenu rada zdravstvene ustanove. Proces akreditacije je koncipiran tako da obezbedi okvir koji će omogućiti zdravstvenim ustanovama da definišu i implementiraju potrebne promene i naprave prioritete za kontinuirano unapređenje sopstvenih usluga.

Proces akreditacije

AZUS akreditacioni model vidi akreditacioni proces kao stalni motiv za unapređenje kvaliteta rada zdravstvene ustanove i bezbednosti pacijenta, gde zaposleni teže ostvarenju zajedničkih ciljeva.

Proces akreditacije zdravstvenih ustanova je proces kontinuiranog učenja. U okviru tog procesa ustanova-kandidat prolazi kroz sledeće faze:

  • Prijava za akreditaciju
  • Priprema za akreditaciju
  • Samoocenjivanje - Vodič za samoocenjivanje
  • Spoljašnje ocenjivanje (procena od strane spoljašnjih ocenjivača)
  • Dodeljivanje akreditacijskog statusa
  • Kontinuirana provera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danas je:

U postupku akreditacije

fsf

Vodiči

Javne nabavke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
Design by Kuga Milan | Pročitajte Pravila privatnosti |