Dz Zitiste Logo DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE
 

vi se nalazite na strani : JAVNE NABAVKE

Наруџбеница за јавну набавку–JН 18/2018 - GPS за праћење возила

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

Н А Р У Џ Б Е Н И Ц У
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

за набавку GPS за праћење возила 18/2018

Наруџбеницу можете преузети са следећег линка : Наруџбеница

06.11.2018. год.

Позив за јавну набавку–JН 17/2018 - Набавка стоматолошког материјала и инструмената

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку добара по партијама – Стоматолошки материјал и инструменти бр. 17/2018

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Кoнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац понуде : Образац

05.11.2018. год.

Позив за јавну набавку–JН 16/2018 - Набавка медицинско-техничких помагала

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку добара – Медицинско-техничка помагала бр. 16/2018

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Кoнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

30.10.2018. год.

Измена конкурсне документације за јавну набавку–JН 14/2018 - Набавка канцеларијског материјала

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку добара – Канцеларијски материјал бр. 14/2018

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Измењену кoнкурсну документацију са следећег линка:ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Измењен образац понуде : Измењен образац

Одлука о додели уговора : Одлука

Обавештење о закључењу уговора : Обавештење

24.10.2018. год.

Позив за јавну набавку–JН 14/2018 - Набавка канцеларијског материјала

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку добара – Канцеларијски материјал бр. 14/2018

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Кoнкурсну документацију са следећег линка:КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац понуде : Образац

Питање и одговор : Питање и одговор

28.09.2018. год.

Измена конкурсне документације за јавну набавку–JН 12/2018 - Набавка санитетског возила

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку добара – Санитетско возило бр. 12/2018

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Измењену кoнкурсну документацију са следећег линка: ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Обавештење о продужењу рока : Обавештење

Одлука о додели уговора : Одлука

Обавештење о закључењу уговора : Обавештење

01.10.2018. год.

Позив за јавну набавку–JН 12/2018 - Набавка санитетског возила

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку добара – Санитетско возило

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

03.09.2018. год.

Измена позива за јавну набавку–JН 11/2018 - Набавка рачунарске опреме - Сервер за е-картон

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

ИЗМЕНУ П О З И В А
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку добара – Рачунарска опрема - сервер за е-картон бр. 11/2018

Измењен Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Допуњену кoнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Одлука о додели уговора : Одлука

Обавештење о закључењу уговора : Обавештење

27.07.2018. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Позив за јавну набавку–JН 11/2018 - Набавка рачунарске опреме - Сервер за е-картон

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку добара – Рачунарска опрема - сервер за е-картон бр. 11/2018

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

22.06.2018. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Позив за јавну набавку–JН 9/2018 - Набавка нафтних деривата

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

за набавку добара – Нафтни деривати бр. 9/2018

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Одлука о додели уговора : Одлука

Обавештење о закључењу уговора : Обавештење

20.07.2018. год.                                                                                                                                    У  Житишту

ИСПРАВКА Позива за јавну набавку–JН 8/2018 - Набавка санитетског материјала

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

Исправку П О З И В А
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку добара – Санитетски материјал бр. 8/2018

Исправку позива можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Исправку кoнкурсне документације са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Допуњен образац понуде : ОБРАЗАЦ

Одлука о додели уговора : Одлука

Одлука о обустави поступка : Одлука

Обавештење о закључењу уговора : Обавештење

18.07.2018. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Позив за јавну набавку–JН 8/2018 - Набавка санитетског материјала

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку добара – Санитетски материјал бр. 8/2018

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац понуде : ОБРАЗАЦ

08.06.2018. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Позив за јавну набавку–JН 7/2018 - Набавка лабораторијског материјала

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за набавку добара – Лабораторијски материјал бр. 7/2018

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац понуде : ОБРАЗАЦ

Одлука о додели уговора : Одлука

Одлука о обустави поступка : Одлука

Обавештење о закључењу уговора : Обавештење

25.06.2018. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Позив за јавну набавку–JН 6/2018 - Набавка нерегистрованих лекова

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ПАРТИЈАМА

за набавку добара – Нерегистровани лекови бр. 6/2018

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац понуде : ОБРАЗАЦ

Одлука о додели уговора : Одлука

Одлука о обустави поступка : Одлука

Обавештење о закључењу уговора : Обавештење

31.05.2018. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Позив за јавну набавку–JН 5/2018 - Набавка галенских лекова

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ПАРТИЈАМА

за набавку добара – Галенски лекови бр. 5/2018

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац понуде : ОБРАЗАЦ

Питања и одговори : ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Одлука о додели уговора : Одлука

Обавештење о закључењу уговора : Обавештење

24.05.2018. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Позив за јавну набавку–JН 2/2018 - Набавка медицинско-техничких помагала по партијама

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПО ПАРТИЈАМА

за набавку добара – Медицинско-техничка помагала бр. 2/2018

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац понуде : ОБРАЗАЦ

Одлука о додели уговора : Одлука

Обавештење о закључењу уговора : Обавештење

07.03.2018. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Позив за јавну набавку–JНМВ 1/2018 - Одржавање е-Картона, програма за апотеке и књиговодственог програма

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за јавну набавку услуга – Одржавање еКартон ИС, апотекарског и књиговодственог програма бр. 1/2018

 

Позив можете преузети са следећег линка :ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Одлука о додели уговора : Одлука

Обавештење о закључењу уговора : Обавештење

 

28.02.2018. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 Позив за јавну набавку–JНМВ 8/2017 - Рачунарска опрема

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

за јавну набавку добара – бр. 8/2017

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац понуде : ОБРАЗАЦ

Измењена спецификација, образац понуде : ОБРАЗАЦ ИЗМЕЊЕН

Одлука о додели уговора : Одлука

27.11.2017. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Позив за јавну набавку–JНМВ 1/2017 - Одржавање eKartonа, APO програма

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

за јавну набавку добара – Одржавање еКартон ИСа, апотекарског програма, књиговодственог програма бр. 1/2017

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

28.02.2017. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

 

АРХИВА - ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

 

Aрхива - ЈАВНЕ НАБАВКЕ за 2016. годину

 

АРХИВА - ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

 

Aрхива - ЈАВНЕ НАБАВКЕ за 2015. годину

 

АРХИВА - ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

 

Aрхива - ЈАВНЕ НАБАВКЕ за 2014. годину

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danas je:

U postupku akreditacije

fsf

Vodiči

Javne nabavke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Design by Kuga Milan | Pročitajte Pravila privatnosti |