Dz Zitiste Logo DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE
 

vi se nalazite na strani : JAVNE NABAVKE

Позив за јавну набавку–JНМВ 8/2017 - Рачунарска опрема

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

за јавну набавку добара – бр. 8/2017

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац понуде : ОБРАЗАЦ

Измењена спецификација, образац понуде : ОБРАЗАЦ ИЗМЕЊЕН

Одлука о додели уговора : Одлука

27.11.2017. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Позив за јавну набавку–JНМВ 1/2017 - Одржавање eKartonа, APO програма

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

за јавну набавку добара – Одржавање еКартон ИСа, апотекарског програма, књиговодственог програма бр. 1/2017

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

28.02.2017. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

 

АРХИВА - ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

 

Aрхива - ЈАВНЕ НАБАВКЕ за 2016. годину

 

АРХИВА - ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

 

Aрхива - ЈАВНЕ НАБАВКЕ за 2015. годину

 

АРХИВА - ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

 

Aрхива - ЈАВНЕ НАБАВКЕ за 2014. годину

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danas je:

U postupku akreditacije

fsf

Vodiči

Javne nabavke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
Design by Kuga Milan | Pročitajte Pravila privatnosti |