Dz Zitiste Logo DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE
 

vi se nalazite na strani : JAVNE NABAVKE

Позив за јавну набавку услуга – JНМВ 17/2015 - Лабораторијски материјал

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА
за јавну набавку добара – 17/2015 - Лабораторијски материјал редни бр. 17/2015

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Партија 1 : партија 1

Партија 2 : партија 2

Партија 3 : партија 3

17.12.2015. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Питање и одговор У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА
за јавну набавку добара – 17/2015 - Лабораторијски материјал редни бр. 17/2015 можете преузети са линка : Питање - Одговор

23.12.2015. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Одлука о додели уговора : ОДЛУКА 17-2015

Обавештење о закљученом уговор : За ЈНМВ 17-2015

12.01.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Позив за јавну набавку услуга – JНМВ 12/2015 - Лекови са Б листе

 

Одлука о додели уговора : ОДЛУКА 01-517-9-2015 od 23.10.2015

23.10.2015. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Обавештење о закљученом уговор : За ЈНМВ 12/2015 Лекови са Б листе по партијама

 

02.11.2015. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА
за јавну набавку добара – 12/2015 - Лекови са Б листе

 редни бр. 12/2015

 

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац понуде : Образац понуде

 

14.10.2015. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Правилник о јавним набавкама

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 

Правилник о јавним набавкама можете преузети са следећег линка : ПРАВИЛНИК

13.10.2015. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Позив за јавну набавку услуга – JНМВ 8/2015 - Канцеларијски материјал

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА
за јавну набавку добара – 8/2015 - Канцеларијски материјал

 редни бр. 8/2015

 

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

02.06.2015. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Позив за јавну набавку услуга – JНМВ 7/2015 - Стоматолошки материјал

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА
за јавну набавку добара – 7/2015 - Стоматолошки материјал

 редни бр. 7/2015

 

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

18.05.2015. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

 

Позив за јавну набавку услуга – JНМВ 6/2015 - Санитетски материјал

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА
за јавну набавку добара – 6/2015 - Санитетски материјал

 редни бр. 6/2015

 

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

14.05.2015. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Позив за јавну набавку услуга – JНМВ 4/2015 - Лаб материјал

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА
за јавну набавку добара – 4/2015 - Лабораторијски материјал

 редни бр. 5/2015

 

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

23.04.2015. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

 

Позив за јавну набавку услуга – JНМВ 5/2015 - Лекови са Б листе

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА
за јавну набавку добара – Лекови са Б листе

 редни бр. 5/2015

 

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

21.04.2015. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Позив за јавну набавку услуга – Тонери за штампаче и копир

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА
за јавну набавку добара – тонери

 редни бр. 03/2015

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Teхничка спецификација : Спецификација

 

21.03.2015. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

 

Позив за јавну набавку услуга – Медицинско техничка помагала

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА
за јавну набавку добара –медицинско-техничка помагала

 редни бр. 02/2015

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Teхничка спецификација : Спецификација

 

12.03.2015. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Позив за јавну набавку услуга – Лекови са Б листе

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА
за јавну набавку добара – Лекови са Б листе

 редни бр. 01/2015

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Teхничка спецификација : Спецификација

 

11.03.2015. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

АРХИВА - ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

 

Aрхива - ЈАВНЕ НАБАВКЕ за 2014. годину

 

 

 

Danas je:

U postupku akreditacije

fsf

Vodiči

Javne nabavke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
Design by Kuga Milan | Pročitajte Pravila privatnosti |