Dz Zitiste Logo DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE
 

vi se nalazite na strani : JAVNE NABAVKE

Позив за јавну набавку – JНМВ 9/2016 - Стоматолошки материјал

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

за јавну набавку добара – Стоматолошки материјал редни бр. 8/2016

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац понуде : Образац понуде

Одлука о додели уговора : ОДЛУКА 9-2016

31.08.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Обавештење о закљученом уговору : Obavestenje o zakljucenom ugovoru

07.09.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Позив за јавну набавку – JНМВ 8/2016 - Стоматолошки материјал

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

за јавну набавку добара – Стоматолошки материјал редни бр. 8/2016

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац понуде : Образац понуде

09.08.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Обавештење о продужењу рока : Обавештење

Образац понуде : Образац понуде

18.08.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Обавештење о продужењу рока : Обавештење

Образац понуде : Образац понуде

22.08.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Одлука о обустави поступка : ОДЛУКА 8-2016

Одлука о додели уговора : ОДЛУКА 8-2016

31.08.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Обавештење о закљученом уговору : Obavestenje o zakljucenom ugovoru

07.09.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Позив за јавну набавку – JНМВ 7/2016 - Санитетски материјал

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

за јавну набавку добара – Санитетски материјал редни бр. 7/2016

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију са следећег линка: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац понуде : Образац понуде

06.06.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Питање и одговор у вези JНМВ 7/2016 : Питање - Одговор

12.07.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Одлука о обустави уговора : ОДЛУКА 7-2016

Одлука о додели уговора : ОДЛУКА 7-2016

21.07.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Обавештење о закљученом уговору : Obavestenje o zakljucenom ugovoru

21.07.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Позив за јавну набавку – JНМВ 6/2016 - Канцеларијски материјал

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

за јавну набавку добара – Нафтни деривати бр. 6/2016

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Спецификација понуде : Спецификација понуде канцеларијски

Спецификација понуде : Спецификација понуде тонери

Ауторизација за тонере : Ауторизација тонери

25.06.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Захтев додатно тонери : Питање тонери

Одговор тонери : Одговор тонери

29.06.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Одлука о додели уговора : ОДЛУКА 6-2016

11.07.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Обавештење о закљученом уговору : Obavestenje o zakljucenom ugovoru

22.07.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Позив за јавну набавку – JНМВ 5/2016 - Нафтни деривати

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

за јавну набавку добара – Нафтни деривати бр. 5/2016

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

16.06.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Одлука о додели уговора : ОДЛУКА 5-2016

27.06.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Обавештење о закљученом уговору : Obavestenje o zakljucenom ugovoru

22.07.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Позив за јавну набавку – JНМВ 4/2016 - Лабораторијски материјал

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

за јавну набавку добара – Лабораторијски материјал редни бр. 4/2016

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

13.05.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Измењен позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Измењена oнкурсна документација : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац понуде : Образац понуде

20.05.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Одлука о додели уговора : ОДЛУКА 4-2016

30.05.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Обавештење о закљученом уговору : Obavestenje o zakljucenom ugovoru

14.05.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Позив за јавну набавку – JНМВ 3/2016 - медицинско-техничка помагала

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА

за јавну набавку добара –  медицинско-техничка помагала редни бр. 03/2016

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Питање и одговор у вези JНМВ 3/2016 - можете преузети са линка : Питање - Одговор

Одлука о додели уговора : ОДЛУКА 3-2016

Одлука о обустави : ОДЛУКА 3-2016-1

06.05.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Обавештење о закљученом уговору : Obavestenje o zakljucenom ugovoru

18.05.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

Позив за јавну набавку услуга – JНМВ 2/2016 - Рачунарска опрема

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
Иве Лоле Рибара 16, 23210 Житиште
објављује

П О З И В
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

за јавну набавку добара–  редни бр. 2/2016

 

Позив можете преузети са следећег линка : ПОЗИВ

Koнкурсну документацију-допуњену верзију можете преузети са следећег линка : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац понуде : Образац понуде

Питање и одговор у вези JНМВ 2/2016 - Рачунарска опрема - можете преузети са линка : Питање - Одговор

Обавештење о продужењу рока: Обавештење

21.03.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

Одлука о додели уговора : ОДЛУКА 2-2016

Обавештење о закљученом уговору : Obavestenje o zakljucenom ugovoru_Rac oprema

30.03.2016. год.                                                                                                                                    У  Житишту

 

АРХИВА - ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

 

Aрхива - ЈАВНЕ НАБАВКЕ за 2015. годину

 

АРХИВА - ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

 

Aрхива - ЈАВНЕ НАБАВКЕ за 2014. годину

 

 

 

 

Danas je:

U postupku akreditacije

fsf

Vodiči

Javne nabavke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
Design by Kuga Milan | Pročitajte Pravila privatnosti |