DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE
 

vi se nalazite na strani :Kako i kada zvati 194 - Hitni medicinsku pomoć

Kako i kada zvati 194 - Hitni medicinsku pomoć

 

Odgovor na ovo pitanje je veoma jednostavan.
Hitna medicinska pomoć poziva se uvek kada bolesnik, povređeni ili njegova okolina smatraju da u tom trenutku i na tom mestu pomoć može pružiti jedino hitna medicinska pomoć.
Drugo je pitanje za kakvu vrstu pomoći će se odlučiti lekar koji se javi na poziv. Kako bi lekar mogao doneti pravilnu i adekvatnu odluku, mora raspolagati minimumom informacija, i to: o kome se radi, gde se tačno nalazi (kuća, stan, javno mesto, grad, vangrad…) i neke osnovne podatke o bolesti ili povređivanju (okolnosti i vrste povrede).
U paničnom pozivu ponekad se desi da se zaboravi saopštiti adresa – prekida se veza pre nego lekar uspe postaviti pitanje o mestu potencijalne intervencije. Da se izbegnu ovakve vrste greške, najbolje je odmah na početku razgovora saopštiti taj podatak.
Posle adrese treba saopštiti o kome se radi. Za identifikaciju je sasvim dovoljno reći ime, prezime i godinu rođenja, a kod nepoznate (besvesne) osobe na ulici ili drugim javnim mestima, pol i približne godine starostiDonekle razumemo negodovanje građana, kada obavezno pitamo i za godinu rođenja – nama je to važan podatak sa jedne strane zbog identifikacije, a sa druge strane za adekvatnu odluku, jer u nekim slučajevima saopštena tegoba je prirodna za određenu životnu dob, dok za drugu to je znak ozbiljne bolesti.
Nakon ovih podataka treba saopštiti kratki opis tegoba, okolnosti povređivanja, odnosno informaciju o stanju tzv. vitalnih znakova – svest, disanje i puls. Kod nepoznatih lica na javnom mestu minimum preduslova za utvrđivanje gore navedenog stanja je da se priđe bolesniku ili povređenom, tako da molimo da nam u tome izađete u susret.
I na kraju, ali ne manje važno, molimo da ne pozivate 194 ukoliko se stvarno ne radi o hitnom slučaju, jer zauzimanje ove telefonske linije bez preke potrebe može ugroziti nečiji život. Hvala na razmevanju!

Direktor Doma zdravlja Žitište

Napomena:

Pozivanjem broja 194 sa mobilnog telefona dobićete Hitnu pomoć Zrenjanin.

Za dobijanje hitne pomoći u Žitištu morate pozvati 023/821-124.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danas je:

U postupku akreditacije

fsf

Vodiči

Javne nabavke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
Design by Kuga Milan | Pročitajte Pravila privatnosti |