DOM ZDRAVLJA ŽITIŠTE
 

vi se nalazite na strani: oblasti zdravstvene delatnosti / opŠta medicina

Opšta medicina sa kućnim lečenjem

 

 • Ambulanta Žitište

Tim 1
Lekar: Dr. Anelija Rošu  
Med. sestra-tehničar: Dušica Koso
Radno vreme: radnim danima od 7h do 20h u dve smene
Br. Telefona 023/821-010             
Lokal 109

Tim 2
Lekar: Dr. Dajana Popadić
Med. setra-tehničar: Zorica Pavlov
Radno vreme: radnim danima od 7h do 20h u dve smene
Br. Telefona 023/821-010

 

 • Ambulanta Itebej

Tim 1
Lekar: Dr. Dragica Okolišan
Med. sestra-tehničar : Živana Šojić
Radno vreme: radnim danima od 7h do 20h u dve smene
Br. Telefon 023/837-454

Tim 2
Lekar: Dr. Tatjana Rakočević
Med. sestra-tehničar 1: Hajnelka B. Varga
Med. sestra-tehničar 2: Ildiko Čeh
Radno vreme: radnim danima od 7h do 20h u dve smene
Br. Telefon 023/837-454

Tim 3
Lekar: Dr. Mira Tripić
Med. Sestra-tehničar: Duška Kašlik
Radno vreme: radnim danima od 7h do 20h u dve smene
Br. Telefon 023/837-454

 

 • Ambulanta B. Karađorđevo

Lekar: Dr. Lija Bogunović
Med. Sestra-tehničar  1: Jadranka Milojević
Radno vreme: radnim danima od 7h do 15h
Br. Telefona 023/835-055

 

 • Ambulanta B. Dvor

Lekar: Dr. Biljana Todorić                             
Med. Sestra-tehničar: Marija Vucelja
Radno vreme: radnim danima od 7h do 15h
Br. Telefona 023/820-030

 

 • Ambulanta Hetin

Lekar: Dr. Tatjana Rakočević
Med. Sestra-tehničar: Hajnalka.B.Varga
Radno vreme: radnim danima od 7h do 15h
Br. Telefona 023/832-015

 

 • Ambulanta Međa

Lekar: Dr. Mira Tripić
Med. Sestra-tehničar: Snežana Klimović
Radno vreme: radnim danima od 7h do 15h
Br. Telefona 023/830-204

 

 • Ambulanta R. Topolovac

Lekar: Dr. Dajana Popadić
Med. Sestra-tehničar: Danijela Lelea
Radno vreme: radnim danima od 7h do 15h
Br. Telefona 023/829-208

 

 • Ambulanta Torak

Tim 1
Lekar: Dr. Gabrijel Petrović
Med. Sestra-tehničar: Danijela Vrućinić
Radno vreme: radnim danima od 7h do 15h
Br. Telefona 023/3827-103

 

 • Ambulanta Torda

Lekar: Dr. Sanja Divjak, Dr. Dojnel Kitaresku         
Med. Sestra-tehničar: Valerija Boltres
Radno vreme: radnim danima od 7h do 15h
Br. Telefona 023/831-102

 

 • Ambulanta Čestereg

Lekar: Dr. Nataša Manojlović
Med. Sestra-tehničar: Stana Kovačević
Radno vreme: radnim danima od 7h do 15h
Br. Telefona 023/833-337

 

 • Ambulanta B. Višnjićevo

Lekar: Dr. Gabrijel Petrović
Med. Sestra-tehničar: Danijela Vrućinić
Radno vreme od 7h do 15h jedan dan u nedelji

 

 

 

 

 

 

 

Danas je:

U postupku akreditacije

fsf

Vodiči

Javne nabavke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
Design by Kuga Milan | Pročitajte Pravila privatnosti |